Usluge

check it out
check it out
Uvez i dorada

Završni proces svih tiskanih materijala. Najčešći oblik dorade je obrezivnje artikala na zadanu, završnu dimenziju te pakiranje kompletne naklade. Blokovi se ljepe i obrezuju, te pakiraju, a mnogi se artikli moraju prije obrezivanja savinuti na pola ili pak doraditi sa više različitih elemenata. read more

Offset tisak

Offset tisak je tisak gdje se boja transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja. Offset tisak izrađujemo na kvalitetnim HEILDERBERG strojevima. read more

Digitalni tisak

Digitalni tisak je moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Digitalni tisak znatno pojednostavljuje tiskarski poces, jer omogućuje tisak malih i srednjih naklada ..... read more