Offset tisak

Već 16 g. gradimo povjerenje. Zadovoljavamo Vaše potrebe za grafičim uslugama, tiskanim materijalima, blokovskom robom i raznim uredskim materijalima i opremom. read more
Digitalni tisak

Digitalni tisak je moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Digitalni tisak znatno pojednostavljuje tiskarski poces, jer omogućuje tisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u offsetnom tisku read more
Blokovska roba

Proizvodimo i distribuiramo blokovsku robu na području cijele Republike Hrvatske više

16 godina suradnje

Već 16 g. gradimo povjerenje. Zadovoljavamo Vaše potrebe za grafičim uslugama, tiskanim materijalima, blokovskom robom i raznim uredskim materijalima i opremom. više

16 godina suradnje

Blokovska roba

Proizvodimo i distribuiramo blokovsku robu na području cijele Republike Hrvatske. Oblik tiska i veličina prema Vašim potrebama. Standardni formati su A4, A5, A6. Broj listova u bloku od 100 do 200. više

Blokovska roba

Offset tisak

Offset tisak je tisak gdje se boja transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je danas jedna od najraširenijih tehnika tiska. Offset tisak izrađujemo na kvalitetnim HEILDERBERG strojevima

Offset tisak

Digitalni tisak

Digitalni tisak je moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Digitalni tisak omogućuje tisak malih i srednjih naklada više

Digitalni tisak